В някои случаи се налага да се въвежда съдържание, което се различава само по стойностите на определени характеристики/атрибути. Примерно онлайн магазин или каталог за мобилни телефони или лаптопи. Всеки продукт има едни и същи харектеристики/атрибути, но с различни стойности. Най-често се представят като списък с изброени име на характеристиката -> стойност или в табличен вид.

Всеки по-сериозен компонент за онлайн магазин има ако не в безплатната си версия, то в платената тази възможност. Това е задължителна функционалност, която е много голямо улеснение за всеки администратор управляващ сайт с такъв тип информация.