За да е успешен един сайт или онлайн магазин е необходимо непрекъснато да се работи по няколко направления. Но най-важното от тях е актуализиране на съдържанието.

сайт с лесно обновяване на съдържанието

магазин с уникално продуктово представяне

WordPress с персонализирана администрация

нестандартни интернет приложения

web конфигуратори

Joomla! техническа поддръжка

Joomla! обучение

компютърна помощ

 • Текущи възможности
 • Някои проблеми
 • Нашите решения
За различните CMS платформи има разработени много плъгини и компоненти, които да са в помощ на администратора. Много от тях се рекламират, че за тяхното използване не са необходими познания дори по HTML и CSS. Но, разбира се идеална разработка за всички ситуации няма. В стремежа да се обхванат колкото се може повече възможности за редактиране на съдържание, създадените разширения са претрупани с менюта и множество опции. За различното съдържание много от тях дори и никога не се използват. В крайна сметка това води до объркване и дори невъзможност за добавяне или актуализиране на съдържанието в сайта или онлайн магазина.
 • Вашето съдържание не се визуализира правилно или там където трябва;
 • Част от въведената от Вас информация, категории или менюта да са видими само за регистрирани Ваши потребители;
 • Вашият компонент има прекалено много настройки, но не знаете коя за какво е;
 • Вашият модул не се визуализира на мястото, което желаете, но не знаете как да го преместите;
 • Искате да добавите картинка или видео, но те или не излизат където трябва или не са в правилния размер;
 • Съдържанието не се показва добре на различни устройства.
 • изграждане на персонализирана администрация за Вашия сайт или електронен магазин;
 • създаване на персонализиран темплейт за Вашето нестандартно представяне на информация или продукт;
 • постигане на максимална лекота при управление на съдържанието;
 • изграждане на нестандартни уеб приложения.
НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ХОРА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ИМАТ КОНКРЕТНИ ИДЕИ, ЗА КОИТО НЯМА СЪЗДАДЕНО ПОДХОДЯЩО ГОТОВО РЕШЕНИЕ. ВСЯКА ИНДИВИДУАЛНА ВАША ИДЕЯ ЗА ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНА НА НОВ ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩ САЙТ ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН