За изпълнение на индивидуални задачи, за които по една или друга причина не сте успели да намерите решение, а имате необходимост от дадена функционалност Ви предлагаме разработка на допълнителна част към съществуващ ваш сайт или магазин или изработка на нов сайт или магазин с персонализирана администрация по ваше желание за лесно обновяване на съдържанието.
Приложението ще бъде разработено с компонента Fabrik за Joomla! като ще се ползва изцяло средата на Joomla! с всички нейни възможности.

Fabrik - конструктор за създаване на персонализирана администрация и разработка на web приложения.

Използване на сайта за пълноценно за събиране и съхраняване на информация, потребителски калкулатор, получаване на плащания, изпращане на мейли и други.

Конструктор за примерни форми

Във всеки един сайт или приложение информацията се въвежда чрез разнообразни форми.

Възоснова на използваните полета в тях се създава необходимата база с данни, чрез която се съхранява и актуализира въведената информацията.

Всички налични таблици от базата с данни са свързани помежду си.

В зависимост от необходимата за визуализиране информация, възоснова на тези свързвания се извличат данни от различни таблици. По този начин се предотвратява дублирането на данните и се намалява обема на базата с данни.

В някои случаи се налага да се въвежда съдържание, което се различава само по стойностите на определени характеристики/атрибути. Примерно онлайн магазин или каталог за мобилни телефони или лаптопи. Всеки продукт има едни и същи харектеристики/атрибути, но с различни стойности. Най-често се представят като списък с изброени име на характеристиката -> стойност или в табличен вид.

Всеки по-сериозен компонент за онлайн магазин има ако не в безплатната си версия, то в платената тази възможност. Това е задължителна функционалност, която е много голямо улеснение за всеки администратор управляващ сайт с такъв тип информация.