Организирани туристически трекове

Сайтът varnatrek.com предоставя възможност за участие в организирани туристически трекове.

Кандидатстване и участие в събития по различни маршрути.

Simple user web form

Единична форма по задание с разнообразни полета и единични или множествени опции, чрез която ще може да запазите попълнената от потребителя информация в база данни. В последствие тя може да бъде използвана както за визуализация, така и за различни видове справки и други.

Персонална администрация за Joomla

Създаване на форми, чрез които Вие попълвате информацията, която искате да представите на Вашите потребители, но без да се съобразявате за нейната визуализация.

В зависимост от сложността на формата, която Вие ще попълвате, тя е/може да е различна от варианта, който ще виждат потребителите.

Многостъпкова клиентска форма и персоналализирана

Създаване на по-сложни форми в няколко стъпки. Възможно е да се извършват различни калкулации по време на попълване на информацията от потребителя.

Персонализирана администрация за Joomla! и VirtueMart

Създаване на форми по задание за по-детайлно представяне на продукти в електронен магазин.

Платформа за отчет на потребителски акаунти и анализ на данните

Комплексно реализиране на идея, съдържаща няколко таблици, свързани по между си.

Реализираната платформа се използва за управление на потребителски сметки.

Калкулатор за душ кабини

Изчисляване на цената на вариант за душ кабина в зависимост от избраните от потребителя параметри.

Форма за изпращане на снимки за печат

Изпращане на снимки и избор на различни параметри за печат.

Изграждане на каталог за видеокасети.

Организиране на видеокасети в каталог.

Индивидуална администрация на Joomla, чрез която се разширява съдържанието на един създаден пост във WordPress в категория с Екскурзии.