Създаване на форми по задание за по-детайлно представяне на продукти в електронен магазин.

Формите могат да съдържат и извличане на допълнителна предварително създадена информация като избор за визуализация на дадена страница или лесно създаване на линк към нея, избор на стойност на база избрана картинка, лесно попълване на данни за представянето им в табличен вид и други.

Възможно е да се направи изпълнение, чрез което част от въвежданата от Вас информация да се записва и в базата данни на магазина, за да се използва в последствие от него. В случая е използван за магазин компонента Virtuemart за Joomla.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image