• Премахване на излишни програми, които усложняват работата на Вашия компютър;
  • Оптимизиране работата на Windows;
  • Проблеми с кирилизацията на Windows и инсталирани приложения;
  • Инсталиране и настройка за писане чрез БДС или фонетична подредба на клавиатурата;
  • Инсталиране на антивирусна защита, настройка, обновяване и разяснение за работа с нея;
  • Инсталиране на драйвери и необходим софтуер за Вашите периферни устройства: цифрови фотоапарати, мобилни телефони, принтери, скенери. Разяснение по работа с тях;
  • Съдействие при регистриране в сайтове и попълване на различни форми в тях;
  • Съдействие и разяснение при организиране, съхранение и архивиране на Вашите файлове като снимки, документи, видеоклипове и всякаква друга информация;
  • Инсталиране и настройване на електронен подпис;
  • Инсталиране на сертификат и настройване за работа с него.

 Забележка:
По време на осъществяване на дистанционната работа могат да се извършат няколко услуги.
Ако имате необходимост от друг вид съдействие или услуга, която не е упомената по-горе, моля изпратете запитване.
В най-кратък срок ще получите отговор, в който ще разберете има ли възможност за съдействие.

Осъществява се защитена връзка чрез програма за отдалечен достъп, която не инсталира нищо на Вашия компютър.

Времето (съответно цената) най-често зависи от скоростта на Вашата интернет връзка, параметрите на компютъра и моментното състояния на Операционната система.