Съдържанието на сайта е разделено на отделни страници, които може да се отварят по различен начин.

За създаване на съдържание за страница от сайт е необходимо да се въведат основните атрибути за една html страница и да се спазват изискванията за тяхното създаване. 

Съдържанието на сайта е разделено на отделни страници, които може да се отварят по различен начин: от бутони в меню, от икони, от банери/снимки, от думи, от отделни букви, цифри, цели редове или текстови линкове.

Главната или основната страница така наречената homepage е тази, която се отваря при въвеждане на името на сайта (домейна) - примерно danayatours.com.

Всяка допълнителна страница от сайта се отваря като към основното име на сайта danayatours.com се добавят някои системни символа и името на допълнителната страница Oбщи Условия и така линка става danayatours.com/общи-условия.

Всяка страница от сайта е уникална и индивидуална сама по себе си и излиза самостоятелно в резултатите от Гугъл. Сайтът може да бъде достъпен и отворен не само от началната страница, но и от всяка друга от него. За да достигне някой до контактната информация не е нужно да отваря началната страница, а може директно да я зареди или чрез резултат от търсене, или чрез въвеждане на линка към нея, или чрез използване на предварително запазен такъв в браузъра (bookmark).

Схематично условно всяка една страница може да се раздели на няколко основни части:

 • горна част - така наречената "шапка" на сайта (header);
 • основна част за съдържанието;
 • лява колона;
 • дясна колона;
 • долна част - позиции в края на сайта (footer);

Всяка една от тези части може да не е видима за всички страници, т.е. не е задължително на всички страници да присъства примерно дясна колона.

Във всяка една от тези части са разположени различни позиции. В тях се разполага различно динамично съдържание.

Пример: в горната част имаме позиции за лого, слоган текст, хоризонтално меню и поле за търсене.

позиции 1

Друг пример: в долната част може да имаме разположени 4 колони, в които може да бъде поместено различно съдържание като вертикално меню, текстово поле с данните за контакт, банери, икони за връзка със социални мрежи и т.н. Допълнително може да има една позиция за финален текст на сайта - footer1.

позиции 2

Примерна схема с разположение на необходимите за попълване позиции:

metadata 1 metadata 2
 1. Заглавие на текущата страница (title таг на страницата) - Препоръчително е да съдържа 2-4 ключови думи, но не повече. Добре е в името да присъства поне една ключова дума. Може и да съвпада с мета заглавието(5).
 2. Заглавие в браузъра.
 3. Пътят/адреса на страницата (alias), който излиза в полето адрес на браузъра. Добре е в него да се съдържат също 1-2 ключови думи.
 4. Основното съдържание на страницата. Колкото по-дълго, толкова по-добре. Препоръчително е в текста да се повтарят между 2-4 ключови думи, но не натрапчиво. Съдържание от 3-4 изречения е напълно безполезно за класиране на страницата по-напред в резултата от гугъл. 
 5. Мета заглавие (meta title) - до 60 символа. Този текст излиза като се застане с мишката в таба на браузъра. Също така е и заглавието в резултата от гугъл.
 6. Мета описание (meta description) - до 150 символа. Това е описанието, което излиза в резултата от Гугъл. Добре е да се посочи основната най-важна информация или параметри на страницата (примерно  мероприятие/продукт/услуга), от които евентуално би се интересувал потребителя.

Трябва да се помисли как да се напише, за да се привлече вниманието на потребителя(търсещия информация) и да натисне върху този линк от резултата:

- какво и как би искал да прочете потребителя?

- по какви критерии търси информация/мероприятие/продукт/услуга?

- кое е най-важно за него, за да направи избор да натисне точно този линк, който води към сайта?

7. Mета ключови думи (meta keywords) - трябва да бъдат между 2-4. Под дума не се разбира само една дума. Може и да е словосъчетание от няколко думи (екскурзии в чужбина).

8. Линкове в страницата към други страници, категории, линкове в менюта или подменюта от сайта. Колкото повече, толкова по-добре.

 

Примерен шаблон как да се попълва информация за страница във word.

Заглавие на страницата: Даная Турс - Общи условия

Заглавие в браузъра: Даная Турс - Общи условия

Път на страницата: http://danayatours.com/общи-условия

Съдържание:

1. РЕЗЕРВАЦИИ.

Резервация за избрана  екскурзия може да направите по телефон, лично в офиса на фирмата или чрез упълномощените от нея туристически агенции. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасяне на депозит.

2. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

2.1. Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзията. Входните такси за туристическите и развлекателни обекти се заплащат отделно. Актуална справка за цените на тези обекти може да получите от представителите на ТУРОПЕРАТОРА.

2.2. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане в брой или по банков път по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА,  IBAN: BG58RZBB91551007386999, BIC: RZBBBGSF в Райфайзен Банк.

2.3. Депозита е в размерът на 30% от общата цена на туристическия пакет (ако не е  упоменато друго в договора). ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на договора.

2.4. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

2.5. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

3.1. Задграничен паспорт, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

3.2. Лична карта.

3.3. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия родител - Нотариална заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител.

3.4. Европейска здравна карта.

Мета заглавие: Даная Турс - общи условия за организирано пътуване.

Мета описание: Даная Турс - общи условия за резервация и необходими документи за екскурзия. Цени, срокове и начин на плащане при резервиране на екскурзия или пътуване.

Мета ключови думи: резервация, екскурзия, пътуване, резервиране на екскурзия

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html - линк за тестване дължината на метаданните.

Всяка страница е добре да е в отделен word файл.

Примерни клипове за оптимизация на съдържанието:

 

Изисквания за поставяне на снимки в сайт:

Всички снимки се слагат в папка, в която има текстови файл. Във файла се описват всички необходими данни за една снимка: име на самия файл на снимката, заглавие на снимката, alt таг.

1. Името на файла на всяка снимка трябва да е на латиница и да е свързано с темата в страницата. Интервалите да са заменени с "_". Добре е да се добавя и id-то на страницата. Ако страницата е с номер 208

Пример: 208_dnevna_grafika_na_valutna_dvojka_eur_usd.jpg.

2. Заглавие на снимката.

3. alt таг - може да е заглавието на снимката.

3. Снимката трябва да е с максимална резолюция.

4. За всяка страница се съдава отделна папка, в която се слагат всички снимки.

Примерен текстов файл за снимките:

1. snimka_1.jpg|Заглавие на снимка 1|alt таг на снимка 1

2. snimka_2.jpg|Заглавие на снимка 2|alt таг на снимка 2

3. snimka_3.jpg|Заглавие на снимка 3|alt таг на снимка 3

4. snimka_4.jpg|Заглавие на снимка 4|alt таг на снимка 4

 

Намиране на примерни темплейти/шаблони/визии за сайт с туристическа насоченост:

https://www.google.bg/search?dcr=0&tbm=isch&q=joomla+3+travel+agency&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfiYzW7-PYAhVMFywKHTNOA4MQBQg7KAA&biw=1920&bih=1067&dpr=1

Добре е да се подбират шаблони, съдържащи следните параметри:

- Joomla 3 - подходящи за актуалната версия на платформата;

- responsive - преоразмеряващи се на различни устройства.

 

Ако се изисква някаква конкретна визия или част от нея може да се ползва тази програмка, чрез която може да се създава снимка на екрана или на част от него, върху която да се нанесат пояснения върху какво точно да се наблегне с цветове, ограждения, стрелки и т.н. Резултатът може да се запази като файл или като линк и да се прикачи към мейл с уточнения.

 

За избор на шрифтове, които да бъдат използвани за визуализиране на текстовия материал може да използвате този сайт, чрез който нагледно може да добиете представа как би изглеждал Вашия текст. Необходимо е да въведете текста и да подберете подходящите настройки, за да си го представите в действителност.