В този пример е демонстрирано как може да се групират данните от таблицата с упражненията.

Освен това може да се задава по коя колона да е подреден резултата.

Допълнително над всяка група може да се изведе нейното заглавие, към което може да се добавив допълнителен текскт.

Всичко това може да бъде и стилизирано, така че да е подходящо за използвания темплейт.