В това видео е демонстрирано добавянето на съществуващи записи с уроци към конкретна категория.

За целта е създадена таблица, в която се съхраняват имената на категориите.

Към таблицата с уроците се добавя елемент databasejoin, чрез който в базата ще се съхранява id-то на избраната чрез него категория.

Създава се и проверка, чрез която не се позволява запис на урока, ако не е избрана дадена категория (проверка дали избраната стойност не е 0).

Създава се филтър, който се визуализира в списъка с уроците.