В системата две от потребителските нива са Super Users и Special.

Потребителската група Super Users се присъединява САМО за супер потребители.

Потребителската група Administrator се присъединява за администратори.

Право до нивото за достъп Super Users имат САМО потребителите от потребителската група Super Users.

Право до нивото за достъп Special имат потребителите от потребителска група Super Users и потребителска група Manager, която има подгрупа Administrator, наследяваща правата й.

Възоснова на това супер потребителите могат да виждат записите и на администраторите, а адмнистраторите само записите, създадени от потребителите на администраторската група.

В примера има създадени един супер потребител и двама администратори.

В настройките на списъка са създадени предварително зададени филтри. Чрез единият от тях се задава всеки влязъл в системата потребител да вижда само създадените от него записи възоснова на неговото id.

Чрез placeholder-a {$my->id} се извлича id-то на текущия потребител.

По този начин се визуализират всички записи, КЪДЕТО id на потребиля в съществуващ запис е равно на id на текущия потребител.

Този филтър важи само за потребителко ниво на достъп Special, т.е. само за администраторите.

Другият филтър важи само за потребителската група Super Users на супер потребителите и позволява да вижда всички записи, като той не се влияе от първия филтър.

По този начин се визуализират всички записи, КЪДЕТО id на потребителя в съществуващ запис е равно на id на текущия потребител ИЛИ всички съществуващи записи, в които id на потребителя е по-голямо от 0, т.е. записите на всички потребители.

Този филтър важи само за потребителко ниво на достъп Super Users, т.е. само за супер потребителите.