В примера е посочено филтриране на резултата в таблицата в зависимост от нивото на достъп, което е зададено за всеки запис.

Като за начало се дублира списъка. При тази операция се копира цялата структура като списък, форма, групи и елементи, но не се дублира самата таблица в базата данни, т.е. и двата списъка използват и актуализират една и съща таблица.

Към формата се добавя нов елемент access, който генерира списък с нивата за достъп. За всеки вече създаден се избира нивото на достъп.

В случая записите за Item1 и Item2 се задава да са с публичен достъп, а записа за Item6 се задава да се вижда от всички потребителски групи.

За записите за Item3, Item4, Item5 се задава да са с ниво за достъп Special, т.е. са видими само когато потребител с това ниво на достъп влезе в системата. Достъп до това ниво има потребителската група Manager, към която принадлежат администраторите. Те ще могат да виждат всички записи.

Публичните нива за достъп са с id 1 и 5. Запис с ниво на достъп 0 означава, че ще се вижда винаги.

За таблицата се създава филтър, който да показва само записите, КЪДЕТО имат тези зададени нива И записите с id = 0.

Този филтър е валиден само за потребители с ниво на достъп Public.

Чрез другият филтър се показват всички записи, като е зададено id-то на нивото на достъп да е 0 или по-голямо, за да се виждат всички записи.

Този филтър е валиден само за потребители с ниво на достъп Special.