joomla fabrik

Както се вижда от слогана на Fabrik - custom application builder се разбира, че това не е обикновено приложение за създаване на потребителски форми, а конструктор за създаване на собствени приложения. Чрез него освен създаване на форми, може да се създаде допълнителна Ваша база данни, в която да се съхранява потребителската информация, попълнена във формите, след което да се визуализира, обработва, филтрира, анализира, да се комбинира с други данни и т.н. Възможността за създаване и използване на собствена база от данни дава възможност да се излезе от рамките на възможностите, които предоставя Joomla! и да се постигнат резултати, за които в повечето случаи ще се наложи да се откажете от ползването на Joomla! като платформа и да се обърнете към екип от програмисти, които да разработят изцяло индивидуално за Вас решение. Това след себе си води редица недостатъци като изучаване на нова работна среда, възможност от появата на бъгове, които в Joomla! може и да са отстранени от години, да следите за сигурността на приложението, което води до дългосрочно обвързване с програмистите, и не на последно място всяко начало било то и не от абсолютната нула би Ви излязло в пъти по-скъпо, отколкото ако е доработка към Joomla! средата.

Някои примери:

- Вградена мултиезичност;
- Вградено управление правата на потребителите;
- Множество плъгини за различни типове разплащания;
- Макар и система с отворен код, за нейната сигурност и просперитет се грижат хиляди потребители от цял свят, които я използват активно и допринасят за нейното непрестанно развитие и усъвършенстване;
- Може да ползвате безброй многото текстови и видео материали, които в повечето случаи са безплатни;
- Винаги може да намерите човек, който да Ви помогне при работа с нея;
- Възможност да разширите сайта/системата си с хилядите допълнителнителни компоненти, модули, плъгини, разработени за версията, която ползвате.

Примери, чрез които може да разгледате какво може да направим за Вас чрез системата за управление на съдържание Joomla! и Fabrik