В някои случаи се налага да се въвежда съдържание, което се различава само по стойностите на определени характеристики/атрибути. Примерно онлайн магазин или каталог за мобилни телефони или лаптопи. Всеки продукт има едни и същи харектеристики/атрибути, но с различни стойности. Най-често се представят като списък с изброени име на характеристиката -> стойност или в табличен вид. Всеки по-сериозен компонент за онлайн магазин има ако не в безплатната си версия, то в платената тази възможност. Това е задължителна функционалност, която е много голямо улеснение за всеки администратор управляващ сайт с такъв тип информация.

В някои случаи обаче това не е достатъчно. Тогава на помощ идват полетата кратко описание(short description), което поле обикновено е ограничено и не поддържа използването на текстов редактор, и полето пълно описание(Description). Всеки редактор на съдържание (JCE, ARK, JCK, TINYMCE и други) съдържа много улеснения като подравняване на съдържанието, лесно създаване на таблици, линкове, вмъкване на картинки и вграждане на видеа. Почти винаги се налага и използването на така наречените плъгини за съдържание(content plugins), които дават допълнителна възможност и улесняват въвеждането на информацията. Но колкото и възможности да предоставят тези редактори почти винаги се стига до редактиране на HTML кода и допълнително стилизиране и форматиране с CSS за постигане на желания резултат, освен ако не се стигне до някакъв компромисен вариант.

Съществуват други мощни инструменти така наречените CCK (Content Construction Kit) за Joomla!. Това са компоненти с много разнообразни плъгини към тях, чрез които се разширява платформата. Почти всички не променят нищо по основното ядро на системата, а го допълват. Най-често се разширява създаването и редактирането на статия. Други пък изцяло заместват това като със своите възможности за оптимизация на работата със съдържание придават съвсем различна работна среда на администратора. Най-често се създава форма с всички необходими полета за въвеждане на информация, като имате контрол върху тях какво и как да е позволено да се въвежда в тях, как да да се визуализира пред потребителя, дали да е скрито с допълнителна информация и други.

Много от тях дават възможност за писане на допълнителен програмен код, чрез който да се постигне желаната индивидуалност. Позволяват обмяна на информация с базата данни като запис в нея и извличане на информация, която да се използва (евентуално и обработва) в представянето на съдържанието, използване на някои от най-често необходимите променливи от Joomla! като име на потребител, име на категория, заглавие и линк на статия и т.н.

Тези инструменти изискват задълбочено познаване на възможностите им, за да могат да се използват за постигане на желания резултат. Повечето имат базовите потребности, но всеки от тях си има силна страна, с която се отличава спрямо останалите. Изборът на такъв компонент зависи изцяло от конкретното задание.

Когато и чрез тези инструменти не може да се постигне желаната функционалност тогава се налага да се търсят други решения.
Единият вариант е да намерите готово разширение, което да покрива всички ваши изисквания. Примерно някой модул или плъгин разработени за някой онлайн магазин, или готов компонент за предлагане на недвижими имоти, или компонент за представяне на каталог от книги и т.н.

Другият вариант е да ни опишете Вашата желана функционалност и да се постараем да я реализириме чрез нашето предложение за създаване на персонализирана разработка.