Simple Form Builder

Във всеки един сайт или приложение информацията се въвежда чрез разнообразни форми.

Възоснова на използваните полета в тях се създава необходимата база с данни, чрез която се съхранява и актуализира въведената информацията.

Всички налични таблици от базата с данни са свързани помежду си.

В зависимост от необходимата за визуализиране информация, възоснова на тези свързвания се извличат данни от различни таблици. По този начин се предотвратява дублирането на данните и се намалява обема на базата с данни.

Пример:

Необходимо е да се създаде бланка за гаранционна карта на стока.

В нея трябва да се съдържа информация за клиент, доставчик, данни за стоката, гаранционни условия.

За целта трябва да се създадат форми за:

- контрагент, чрез която ще се въвежда и актуализира информацията за клиент и доставчик;

- стока, чрез която ще се въвежда и актуализира информацията за стоката като име, цена, код, баркод, мерна единица и т.н.;

- гаранционна карта, чрез която ще се въвежда и актуализира информацията за гаранционните условия и друга необходима информация. Тази таблица ще е основна, която обединява съответните записи за клиент и доставчик от таблицата за контрагенти и съответните записи за стоките от таблицата за стоките.

Примерни варианти на такива форми може да се създадат чрез следното приложение: Simple Form Builder

Използвана е библиотеката Bootstrap, която реално ще бъде използвана и при същинското реализиране на формите чрез Fabrik.

Създаването на формата се осъществява чрез провлачване на елементи в лявата половина.

Всеки елемент има различни настройки, чрез които може да се променя визуализацията му и други параметри като това дали да е задължителeн, какви опции да има и т.н.

Всяка създадена форма може да бъде записана като файл, който в последствие може да бъде зареден отново и формата да бъде редактирана.

Създаденият файл може да изпратите за предварителен преглед и обсъждане преди да се започне за реализация на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Демонстрационно видео за работа с приложението: