Създаване на форми, чрез които Вие попълвате информацията, която искате да представите на Вашите потребители, но без да се съобразявате за нейната визуализация.

В зависимост от сложността на формата, която Вие ще попълвате, тя е/може да е различна от варианта, който ще виждат потребителите.

Чрез персоналната администрация Вие сами управлявате Вашето съдържание на Вашия сайт без да се притеснявате, че нещо ще бъде разместено, поставено не на правилното място, стилизирано по различен от желания начин и други, т.е. потребителя ще вижда сайта по желания от Вас начин.

Освен това имате администраторски интерфейс, изработен и подреден по Ваше усмотрение, който Ви улеснява максимално да извършвате необходимите промени по съдържанието.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image