Създаване на по-сложни форми в няколко стъпки. Възможно е да се извършват различни калкулации по време на попълване на информацията от потребителя.

В примера е създадена потребителска форма в няколко стъпки.

Чрез така изградения конфигуратор, в зависимост от избраните възможности за поръчка на стъклопакет, динамично се извършва калкулиране на крайната цена.

След запазване на формата на потребителят се предоставя възможност да се регистрира в сайта и така избраната конфигурация да бъде поръчана за избработване. Всеки потребител може да заплати чрез PayPal(плащането се отразява автоматично в системата) или по банков път създадената от него конфигурация за стъклопакет като избере желаното от количество.

Собсвеникът на сайта има административна част. Чрез нея може да преглежда и редактира конфигурациите на изпратените клиентски поръчки, да следи за тяхното плащане и да променя статуса на поръчката.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image