Комплексно реализиране на идея, съдържаща няколко таблици, свързани по между си.
Реализираната платформа се използва за управление на потребителски сметки.

Чрез нея се извършват:

захранване на потребителска сметка;

теглене от потребителска сметка;

въвеждат на реализираните резултати от борсова търговия за всеки клиентски акаунт;

сортиране, филтриране на въведените данни и анализиране на постигнатите резултати.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image