Най-използваната CMS платформа за управление на съдържание е WordPress.

В примера е разработена индивидуална администрация на Joomla, чрез която се разширява съдържанието на един създаден пост във WordPress в категория с Екскурзии.
Формата, чрез която се редактира информацията за дадена екскурзия, може да бъде променена според различните изисквания на администратора.
Всяка актуализация, направена в Joomla веднага се отразява в съответния пост, като тя не променя по никакъв начин данните във WordPress.
Достъпът до администрацията се осъществява чрез потребителско име и парола.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image