simple user web form
Единична форма по задание с разнообразни полета и единични или множествени опции, чрез която ще може да запазите попълнената от потребителя информация в база данни. В последствие тя може да бъде използвана както за визуализация, така и за различни видове справки и други.

При успешно попълване на формата след нейния запис ще има възможност за изпращане на различни видове мейл съобщения до адреси, които Вие желаете, независимо дали са попълнени чрез формата или подадени предварително. Примерно до потребителя, попълнил формата, мейл с това, което е попълнил и/или някакво друго съобщение или мейл до Вас или друг посочен от Вас мейл с данните от попълнената форма. Възможни са и други варианти.

Всяко поле от формата може да има различни условия като задължително въвеждане на телефонен номер в определен формат, проверка за въведен мейл адрес, ограничаване на брой въведени символи, възможност за прикачване на файлове, но ограничени по формат и/или големина, въвеждане на символи само на латиница или кирилица, показване и скриване на определени полета в зависимост от избора на други и т.н.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image