Изграждане на каталог за видеокасети.

Администраторът създава запис за видеокасета, в който освен кратко описание и трейлър към филма попълва и различни други характеристики.

Някои от тях се използват като филтри в списъка с всички видеокасети.

Като допълнение от прегледа на всяка видеокасета може да се покажат всички видеокасети от същия режисьор, разпространител, жанр или всички видеокасети с участието на конкретен актьор.

По време на въвеждане на информацията за дадена видеокасета може да се създават нови записи от сините бутони с "+" в тях, ако не съществуват все още необходими записи за съответните параметри.

За визуализиране на видеоклипа се въвежда само кода от youtube.

За генериране на линк към IMDB се въвежда само кода на филма.

Може да се въвеждат мета данните като заглавие, ключови думи и описание.

Моля, опишете възможно най-подробно Вашата необходимост.
security image